Ενοικιάζεται μεσήλιξ

24
ΙΟΥΝΙΟΥ
2014

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μεσήλικας 58 ετών, υγιέστατος (τσεκάπ ΙΑΝ. 2014), ακμαίος, συνεργάσιμος, φιλικός, ευχάριστος.

Μιλάει αγγλικά, ιταλικά, γερμανικά & γαλλικά. Κάτοχος πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και διπλώματος οδήγησης. Διαθέτει Ι.Χ.

Έχει άριστη γνώση όλων των προγραμμάτων Η/Υ και κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης έχει λευκό ποινικό μητρώο. Γνωρίζει και διαθέτει όλα τα εργαλεία για ξυλουργικές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, οικοδομικές, και κηπουρικές εργασίες.

Είναι φιλικός με τα παιδιά και τα ζώα και είναι άριστος μάγειρας. Χρειάζεται στέγη, τροφή και λίγα ένσημα για να βγει στην σύνταξη. Διατίθεται για κάθε ηθική και νόμιμη χρήση. Πληροφορίες 697676**** κος Παύλος.
Άνεργος Νο 14765 , 58 χρ. , Θεσσαλονίκη
Σχόλια
Κάρτα στοιχείων ανέργου
Φύλο: Άντρας
Ηλικία: 58 χρ.
Επάγγελμα: Άνεργος
Περιοχή: Θεσσαλονίκη
Διάστημα ανεργίας

Στοιχεία