Τρελλλλλό

22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2015

Αν και αποτελώ κυριολεκτικά τον ορισμό του απόρου δεν μπορώ να εκδώσω βιβλιάριο της πρόνοιας (απορίας), ούτε να επωφεληθώ από τη μείωση των δημοτικών τελών.

Πιο συγκεκριμένα: Διαβιώ πλέον στο πέμπτο έτος της ανεργίας με μηδενικό (αριθμητικά: 0 ευρώ) εισόδημα για το 2014 και μοναδικό εισόδημα το 2013 το επίδομα μακροχρονίων ανέργων.

Τον περασμένο Νοέμβριο έκανα αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, και συγχρόνως αίτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ακόμη περιμένω να μάθω την τύχη των αιτήσεών μου. Φυσικά το πώς πέρασα τις γιορτές το γνωρίζω μόνο εγώ και η κόρη μου, που μένει μαζί μου και σπουδάζει.

Επανέρχομαι στο πρόβλημα: Διεκδίκησα το δικαίωμα για μειωμένα δημοτικά τέλη. Η απάντηση ήταν αρνητική γιατί, σύμφωνα με τις αποφάσεις, αυτό το δικαίωμα έχουν α) οι πολύτεκνοι, β) οι ΑΜΕΑ και γ) οι κάτοχοι βιβλιαρίου απορίας.

Στην αρνητική απάντηση ζήτησα να μου εκδώσουν βιβλιάριο απορίας. Η πρώτη (και τελευταία) ερώτηση ήταν αν ήμουν ανασφάλιστος. Δεν είμαι, γιατί οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών με πάνω από 4.000 ένσημα καλύπτονται με ασφάλιση υγείας από το ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ. Κάθε τρεις μήνες πάω στον ΟΑΕΔ παίρνω μια βεβαίωση και μου σφραγίζουν το βιβλιάριο του ΙΚΑ για τρεις (3) μήνες. Να σημειώσω πως είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να ακολουθώ κάθε μήνα συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, καθόλου φθηνή, στην οποία συμμετέχω με 25% και άλλα δύο (2) για τα φύλλα των συνταγών ενώ, υπενθυμίζω, είμαι τελείως, μα τελείως, άπορος.

Τι θα πρέπει να κάνω εγώ τώρα; Να μην πάρω την επόμενη βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ώστε να απολέσω την ασφαλιστική κάλυψη του ΙΚΑ; Όταν έκανα το συγκεκριμένο ερώτημα στους υπαλλήλους η απάντηση ήταν να μην το επιχειρήσω γιατί σήμερα με τους υπολογιστές όλα διασταυρώνονται και θα βρεθεί πως έχω δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΟΑΕΔ!

Καμιά ιδέα;
Πόζνταγλης
Σχόλια

Στοιχεία