Μόνο σκέψεις κακές, μόνο οργή

31
ΜΑΡΤΙΟΥ
2015

Η ζωή μας τελειώνει με ήρωες του σινεμά. Διαμαρτύρομαι!

ΔΙΑ ΜΑ ΡΤΥ ΡΟ ΜΑΙ

Έχω το δικαίωμα, δεν τους ψήφισα και διαμαρτύρομαι.

Κανένας δεν γυρίζει το κεφάλι, όμως, κανένας.

Τι έχω στο μυαλό μου; Μόνο σκέψεις κακές. Τι έχω στην ψυχή μου; Μόνο θυμό. Τι θέλω να κάνω; Να γίνω ένα με άλλους και να καθαρίσω αυτή τη βρωμιά.

Πιστεύω πως τελικά μόνο αν γίνουμε όλοι ένας μπορεί να καθαρίσει αυτή η βρωμιά. Μπορούμε αλλά... θέλουμε;

mikkis
Σχόλια
Κάρτα στοιχείων ανέργου
Φύλο: -
Ηλικία: -
Επάγγελμα: ΑΝΕΡΓΟΣ
Περιοχή: -
Διάστημα ανεργίας

Στοιχεία